Termeni si conditii

A. Introducere

Acești termeni și condiții vor guverna utilizarea site-ului nostru web disponibil la adresa https://calatorpovestitor.ro/.

Utilizând site-ul nostru web, acceptați acești termeni și condiții în întregime; astfel, dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții total sau parțial, nu trebuie să utilizați site-ul nostru web

Dacă vă înregistrati in cadrul site-ului nostru web, trimiteți orice materiale către site-ul nostru sau utilizați unul sau mai multe din serviciile noastre, vă vom cere să acceptați în mod expres acești termeni și condiții.

Trebuie să aveți vârsta de cel puțin 16 ani pentru a utiliza site-ul nostru web; folosind site-ul nostru web sau acceptând acești termeni și condiții, ne garantați că aveți cel puțin 16 ani.

B. Notificare de drepturi de autor

Copyright (c) 2021 https://calatorpovestitor.ro/

Sub rezerva dispozițiilor exprese ale acestor termeni și condiții:

 • noi, împreună cu persoanele autorizate de noi, deținem și contrulăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe site-ul nostru și materialele de pe site-ul nostru;
 • toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe site-ul nostru și materialele de pe site-ul nostru sunt rezervate.

C. Permisiunea de utilizare a site-ului web

Dvs. puteți să:

 • vizualizați paginile de pe site-ul nostru web într-un browser web;
 • descărcați pagini de pe site-ul nostru web pentru caching-ul într-un browser web;
 • imprimați pagini de pe site-ul nostru web pentru uz personal și non-comercial, cu condiția ca o astfel de tipărire să nu fie sistematică sau excesivă sub rezerva celorlalte prevederi ale acestor termeni și condiții;

Cu excepția celor permise în mod expres de Secțiunea D.1. sau de celelalte prevederi ale acestor termeni și condiții, nu trebuie să descărcați niciun material de pe site-ul nostru web și să nu salvați niciun astfel de material pe computer.

Cu excepția celor permise în mod expres de acești termeni și condiții, nu trebuie să editați sau să modificați altfel niciun material de pe site-ul nostru web.

Cu excepția cazului în care dețineți sau contrulați drepturile relevante asupra materialului, nu trebuie să:

 • republicați materiale de pe site-ul nostru (inclusiv republicarea pe un alt site);
 • vinde, închiria sau sub-licență material de pe site-ul nostru web;
 • exploatați materialele de pe site-ul nostru web în scop comercial;
 • redistribuiți materiale de pe site-ul nostru web;

În pofida Secțiunii D.4., puteți redistribui newsletter-ul nostru în formă tipărită și electronică către orice persoană.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau restricționa accesul la site-ul nostru web, la zonele site-ului nostru web și / sau la funcționalitățile de pe site-ul nostru web. Putem, de exemplu, să suspendăm accesul la site-ul web în timpul întreținerii serverului sau când actualizăm site-ul web. Nu trebuie să oculiți sau să încercați să oculiți orice măsuri de restricție de acces pe site-ul web.

D. Utilizarea necorespunzătoare a site-ului

Nu trebuie să:

 • utilizați site-ul nostru în orice mod sau să luați orice măsuri care provoacă sau pot provoca daune site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității, accesibilității, integrității sau securității site-ului web;
 • utilizați site-ul nostru web în orice mod care este ilegal, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, frauduloasă sau dăunătoare;
 • hack sau să alterați site-ul nostru web;
 • scanați sau testați vulnerabilitatea site-ului nostru fără permisiunea noastră;
 • evitați orice autentificare, sisteme sau procese de securitate de pe sau referitoare la site-ul nostru web;
 • Folosiți site-ul nostru web pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă în (sau este legat de) spyware, virus informatic, cal troian, worm, keystroke logger, rootkit sau alt software informatic dăunător;
 • impune o încărcătură nerezonabil de mare pe resursele site-ului nostru (inclusiv lățimea de bandă, capacitatea de stocare și capacitatea de procesare);
 • decriptați sau descifrați orice comunicare trimisă de către sau către site-ul nostru web fără permisiunea noastră;
 • desfășoară orice activități sistematice sau automatizate de culectare a datelor (inclusiv fără restrângere, extragerea datelor și recultarea datelor (scraping, data mining, data extraction)) pe sau în legătură cu site-ul nostru web, fără consimțământul nostru scris și expres;
 • accesați sau interacționați cu site-ul nostru web folosind orice robot, spider sau alte mijloace automate, cu excepția scopului indexării motoarelor de căutare;
 • utilizați site-ul nostru web, cu excepția clientului nostru public la adresa in-justitie.ro;
 • încalcați directivele din fișierul robots.txt pentru site-ul nostru web;
 • utilizați datele culectate de pe site-ul nostru web pentru orice activitate de marketing direct (inclusiv fără limitare marketing prin e-mail, marketing prin SMS, telemarketing și mailing direct);
 • faceți ceva care interferează cu utilizarea normală a site-ului nostru web.

Nu trebuie să utilizați datele culectate de pe site-ul nostru web pentru a contacta companii sau alte persoane sau entități

Trebuie să vă asigurați că toate informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului nostru web sau în legătură cu site-ul nostru web, sunt adevărate, exacte, actuale, complete și care nu induc în eroare.

E. Drepturile noastre de a folosi conținutul dvs.

 • În acești termeni și condiții, „conținutul dvs.” înseamnă toate lucrările și materialele (inclusiv fără limitare text, grafică, imagini, material audio, material video, material audio-vizual, scripturi, software și fișiere) pe care ni le trimiteți pentru stocare sau publicare pe, prelucrare sau transmitere prin intermediul site-ului nostru web.
 • Ne acordați o licență la nivel mondial, irevocabilă, neexclusivă, royalty-free pentru a utiliza, reproduce, stoca, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. în orice suport existent sau viitor;
 • Ne acordați dreptul de a sub-licența drepturile licențiate în secțiunea F.2.;
 • Ne acordați dreptul de a iniția o acțiune pentru încălcarea drepturilor licențiate în secțiunea F.2.;
 • Renunțați prin prezenta la toate drepturile dvs. morale la conținutul dvs. în măsura maximă permisă de legea aplicabilă;
 • Puteți edita conținutul dvs. în măsura permisă utilizând funcționalitatea de editare pusă la dispoziție pe site-ul nostru web.
 • Fără a aduce modificări celorlalte drepturi ale noastre precizate în acești termeni și condiții, dacă încălcați orice prevedere a acestor termeni și condiții în vreun fel sau dacă suspectăm în mod rezonabil că ați încălcat acești termeni și condiții în vreun fel, putem șterge, publica sau modifica conținutul dvs.

F. Garanții limitate

Nu garantăm:

 • completitudinea sau acuratețea informațiilor publicate pe site-ul nostru web;
 • că materialul de pe site-ul web este actualizat
 • că site-ul web va funcționa fără întreruperi;
 • că site-ul sau orice serviciu de pe site-ul web va rămâne disponibil;

Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau modifica oricare sau toate serviciile site-ului nostru web și de a opri publicarea site-ului nostru web, în orice moment, la latitudinea noastră, fără notificare sau explicație; și, în măsura în care se prevede în mod expres altfel în acești termeni și condiții, nu veți avea dreptul la nicio compensație sau la orice altă plată la întreruperea sau modificarea serviciilor site-ului sau dacă încetăm publicarea site-ului

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă și sub conținutul secțiunii H.1., excludem toate reprezentările și garanțiile referitoare la obiectul acestor termeni și condiții, site-ul nostru web și utilizarea site-ului nostru web.

G. Încălcări ale acestor termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale acestor condiții, dacă încălcați în vreun fel acești termeni și condiții sau dacă suspectăm în mod rezonabil că ați încălcat acești termeni și condiții în vreun fel, putem să:

 • vă trimit unul sau mai multe avertismente formale;
 • suspendăm temporar accesul dvs. la site-ul nostru web;
 • vă interzicem permanent accesarea site-ului nostru web;
 • blocăm computerele care utilizează adresa dvs. IP în accesarea site-ului nostru web;
 • să luăm legătura cu oricare sau cu toți furnizorii dvs. de servicii de internet și să sulicităm ca aceștia să vă blocheze accesul la site-ul nostru web;
 • începem acțiunea în justiție împotriva dvs., indiferent dacă a fost încălcat contractul sau altfel;
 • vă suspendăm sau ștergem toate conturile de pe site-ul nostru web;

În cazul în care suspendăm sau interzicem sau blocăm accesul dvs. la site-ul nostru web sau la o parte a site-ului nostru, nu trebuie să întreprindeți nicio măsură pentru a evita această suspendare sau interdicție sau blocare (inclusiv fără limitare crearea și / sau utilizarea unui cont diferit).

My New Stories